Forpligtigende netværksledelse

I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne organiseret i en netværk ledelses struktur. For Vuggestuen Kaplegården betydet det, at vi er en del af et netværk der består af 7 dagtilbud i alt. Vores netværk hedder Virum, Sorgenfri netværket. I daglig tale bruger vi betegnelsen VSN.

I VSN er lederne af de 7 institutioner forpligtiget til at samarbejde. Dvs. der fordeles ansvars områder imellem lederne, som bygger på tanken om videndeling og at nyde godt af hinandens ressourcer og kompetencer. Souschef/Daglig pædagogisk leder gruppen mødes også jævnligt. Denne gruppe arbejder primært med pædagogiske tiltag, der involverer personalet og børn i aktiviteter på tværs af dagtilbuddene.

I forbindelse med fælles projekter fx ”science i børnehøjde”, ”dyr i Danmark”,” natur & kultur” afholdes der kompetence udviklende kurser fælles for netværkets medarbejdere et par gange om året.

Herudover er der en del små personaleudvalg på tværs, de forskellige tovholder funktioner, så som sprog-tovholdere, SAL og Aktionslærings-tovholdere, Natur-tovholdere mødes for at inspirere hinanden og for at planlægge forskellige pædagogiske tiltag på tværs.

Alt dette er med til at styrke vores faglighed og professionelle tilgang til arbejdet med børnene. VSN samarbejdet er samtidig med til at udfordre os til at tænke nyt og dygtiggøre os i forhold til forskellige arbejdsgange i institutionerne på alle niveauer.

De syv dagtilbud i VSN er:

Børnehuset Mælkevejen

Vuggestuen Kaplegården

Vuggestuen Børnereden

Børnehuset Fuglsang

Vuggestuen Villa Furesø

Børnehuset Humlehuset

Børnehuset Spurvehuset