Børnelynet - Kommunikationsvejen til fra personale til forældre

BørneLynet er et intranet som alle daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk kommune bruger som kommunikationsvej. På BørneLynet dokumenteres og kommunikeres den pædagogiske praksis via dagbøger, billeder, mødedatoer, invitationer og meget mere.

Herudover har vi brug for en række oplysninger om det enkelte barn som forældrene er ansvarlige for at lægge på BørneLynet.

Kære forældre - Velkommen på BørneLynet!
Nedenstående er en kort oversigt over de sider/faner, du bedes udfylde på BørneLynet.
Log på med Nem-id på Boernelynet.ltk.dk

Kartotekskort
Kontaktoplysninger:
Du skal udfylde dine kontaktoplysninger øverst på kartotekskortet. Hvis du vil indtaste din ægtefælles kontaktoplysninger kan du gøre dette på fanen Kontakter. Det kræver, at I er gift. Du kan også rette dine egne kontaktoplysninger på Kontakter.
Fuldmagter:
Herunder skal du give tilladelse til om dit f.eks. barn må køre i privatbil, bade under opsyn, publicering af fotos mm. Husk at billeder af barnet ikke bliver vist offentligt på hjemmesiden. Det er et lukket forum for forældrene i dagtilbuddet.
Vaccinationer og særlige forhold:
Vaccinationer og Særlige forhold og hensyn SKAL udfyldes

Afhentning
Bedsteforældre:
På denne fane angives det, hvem der har lov til at hente dit barn. Dine egne forældre fremgår
automatisk under fanen Kontakter, men du skal stadigvæk huske at give dem tilladelse til at hente
dit barn. De vil derefter figurere som afhenter på fanen Afhentning. Du vil dog ikke kunne give tilladelse til dine svigerforældre, og derfor skal den anden forælder til barnet også huske at give sine forældre tilladelse, hvis samtlige bedsteforældre til barnet skal kunne hente jeres barn. Du skal klikke på Kontakter, navnet på bedsteforælder og give tilladelse nederst på siden.
Andre afhentere:
Du kan også tilføje andre afhentere på Afhentning ved at klikke i Anden afhenter og skrive navnet
på de personer, som må hente dit barn. Navnet under Anden afhenter vises først idét, du klikker på
den dag, vedkommende skal hente dit barn.

Fravær
Fri:
Her skal du indmelde, hvis dit barn har en eller flere fridage.
Ferie:
Her skal du indmelde ferie for dit barn, fx sommer- og efterårsferie.
Sygdom:
Ved fravær pga. sygdom bedes du angive, hvad dit barn fejler, og om det fx kan være smitsomt for andre, så vi kan informere generelt om dette.

Obs: Afhenter og -fraværsoplysninger kan du nemt se og redigere på Mobil App’en BørneLynet

Adresseliste
Her kan du give tilladelse til, at andre forældre må se dine kontaktoplysninger, enten på stueniveau
eller til hele dagtilbuddet. Dine kontaktoplysninger vil derefter fremgå af en fælles adresseliste, som
bruges til at skabe kontakt forældrene imellem, fx ved legeaftaler. Klik på Kontakter efterfulgt af dit
eget navn, og giv tilladelse nederst på siden.

Overblik
Samler alle aktuelle informationer fra dagtilbuddet på én side.
Aktiviteter denne uge:
Her kan du læse om dagtilbuddets planlagte aktiviteter og faste traditioner.
Nyheder fra institutionen:
Nyhedsbreve fra dagtilbuddet vil være at finde under denne fane.
Opslag fra institutionen – besked fra dagtilbuddet til forældrene:
Meddelelser fra dagtilbuddet, der vedrører praktiske forhold såsom information omkring sygdomme, tøj til børnene m.v. De vises i den periode, som dagtilbuddet har valgt, at de skal være tilgængelige i.
Invitationer:
Til fx forældremøder, sommerfest og lign. Kan du finde under invitationer.
Disse er også at finde i din NemKalender.

Dagbog
Her beskriver dagtilbuddet, hvad børnene har lavet i løbet af dagen.

Galleri
Indeholder billeder af børnene og deres aktiviteter i børnehuset. Billeder af børn omfatter kun dem,
hvor der foreligger en fotofuldmagt (angives på kartotekskort).

Adresseliste
Her kan du se de andre forældres kontaktoplysninger. Hvis du vil dele dine kontaktoplysninger
med dagtilbuddet eller den stue, dit barn går på, skal du huske at give tilladelse hertil under
Kontakter (under dit eget navn).

Adgang til den mobile udgave – BørneLynet app
Det er muligt at få adgang til udvalgte dele af BørneLynet, uden NemID, på din smartphone, iPhone eller iPad. Du skal blot have oprettet brugernavn og password fra din PC inden. Du skal have lavet brugernavn og password inden du bruger App’en. Første gang du logger på iPad’en, smartphone eller iPhonen skal du indtaste en aktiveringskode. Du finder aktiveringskoden på din fane personligt i BørneLynet via PC’en.

Download app’en i Play Butik eller App Store!


Like os på Facebook-siden ”BørneLynet” og følg med i rettelser og øvrige informationer

Hvis du oplever at denne guide har mangler eller misvisende informationer, bedes du informere dit dagtilbud eller skrive til pædagogisk konsulent Sanne Clement, på mail sacl@ltk.dk så vi kan rette det.


Hvis du i øvrigt oplever problemer?
Kontakt da Assemble som vil hjælpe dig videre!
Telefon man-fred kl. 9.30-15.00
31 31 31 52
Eller mail
hotline@assemble.dk