Konflikter kan være store og små, men har altid udgangspunkt i at mindst to vil noget forskelligt med hinanden.

Konflikter skal ikke undgås, men skal løses.

Vi vil lære børnene at konflikter er en del af livet og kan løses på en god måde. Det betyder ikke at man altid får ret, eller får sin vilje, men at man ikke behøver at være flov over at man har behov, som der ikke er plads til eller mulighed for at kunne blive opfyldt.

Vi støtter børnene i at sætte ord på deres indbyrdes konflikter og utilfredshed og hjælper dem at bruge sproget som redskab.

Andre gange kan det være trøst børnene har brug for, fordi det er en udviklingsproces at håndtere konflikter.