Sang og musik er en meget vigtig del af vores hverdag.
Musik giver glæde, og det styrker følelsen af fællesskabet at synge sammen.
 Vi lærer mange nye sange i løbet af året, og det er en god måde at træne børnenes hukommelse på. 
  Vi synger ofte i løbet af dagen. Både spontant og organiseret

 

Hvis du er i tvivl om fagter eller melodi, så synger vi gerne