Vi mener, at den overvejende del af børnenes tid bør gå med leg. Legen er både udviklende og reflekterende.

Her trænes hjernens, sansernes og musklernes samarbejde, det vil sige hele intelligenspotentialet stimuleres.

Legen er eksperimenterende, giver næring til fantasien og skærper nysgerrigheden og opmærksomheden. Gennem leg udvikles færdigheder hos børnene, ligesom socialiseringsprocessen og evnen til at lære fremmes.

Læring sker fortrinsvis gennem leg. Barnet lærer nyt ved at agere, udforske, opleve og handle alene, i samspil med andre børn, men også i leg med engagerede voksne eller med hjælp fra disse

Barnet har brug for rum og tid til ro og fordybelse for at aktiviteter, rutiner og leg kan give erfaringer.   

Den intellektuelle udfordring ligger især i legen til netop denne aldersgruppe.
For eksempel puslespil og klodser, men også ting, der ikke er født legetøj.

Børnene eksperimenterer meget med det, de har omkring sig, og vi vil gerne give plads til disse eksperimenter, uanset hvor utraditionelle de virker på os voksne .

 

 

 

Tryghedens modpol hedder udfordringer.
Barnet har brug for trygheden, men det kan kun udvikle sig, hvis det møder udfordringer.
Den største udfordring ligger i selve det at gå i vuggestue.
At være sammen med andre børn gennem en hel dag er faktisk noget af en opgave.
Desuden stiller vi hele tiden større krav til barnets adfærd:

At hjælpe med de praktiske opgaver

At holde i hånd, mens vi går tur

At blive siddende mens vi spiser

Ikke at slå

 

 

 

Vi tager ofte ture i nærmiljøet.

 

For små børn er det en oplevelse i sig selv at tage med bus eller tog til Lyngby eller Holte

Åmosen byder året rundt på gode oplevelser.

Om sommeren, når vejret er til frokost i det grønne, tager vi til Furesøen, Sophienholm eller Frilandsmuseet.Men sjældent længere væk.

Vi mener ikke, at børn i den alder har noget særligt behov eller glæde at tage til f.eks. ZOO eller museer.

Zoologisk have skal udforskes med far eller mor, fordi det kræver en meget tæt kontakt til en voksen, der kan hjælpe med at formidle alle nye indtryk.

På ture i nærmiljøet lærer børnene vejene, legepladserne, boldbanerne, trafikken, biblioteket og toget at kende. Det giver forståelse for, hvor de hører til.

Vi har 2 christianiacykler som vi ofte bruger til at komme ud i nærmiljøet

 

Kaplegårdens intentioner er at indgå i vores nærmiljø så meget som muligt.

 Vi taler med vores naboer

 Vi besøger boldbanerne

 Vi har kontakt til de omkringliggende institutioner

 Vi bruger legepladserne i området

 Vi går på biblioteket, besøger Sorgenfri Kirke og handler i nærmiljøet.