Hvert år vælger forældrene 3 og personalet 2 repræsentanter til vuggestuens bestyrelse

Bestyrelsen skal ifølge vedtægter tage sig af:

 
At fastsætte budget og pædagogiske principper for Kaplegårdens virksomhed.

 

Derudover mener bestyrelsen, at vuggestuen har brug for opbakning om aktiviteter og traditioner.

 At være med til at præsentere vuggestuen for nye forældre og være igangsættere ved forskellige arrangementer for børn og forældre.

 

 Forældre og vuggestue påvirker hinanden

 En vekselvirkning, der fungerer bedst i tillid og samarbejde

Du kan få indflydelse ved at komme frem med dine ønsker, behov, forslag og ideer

I første omgang snakker du måske med personalet. Men du er også meget velkommen til at snakke med bestyrelsen

 

DET FORMELLE

Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med ” Styrelsesvedtægter for de kommunale daginstitutioner” og bruger standard.forretningsorden, udarbejdet af Lyngby–Taarbæk Kommune.

Indkaldelser til møder, dagsordener og referater af møder kan ses på Børnelynet.

Bestyrelsen holder, foruden det konstituerende møde, 4 møder om året fra kl. 8.00 til 10.00