Til fastelavn er børnene velkomne til at møde udklædte og malede, ellers gør vi det gerne her i vuggestuen. Masker kan virke skræmmende, så dem vil vi gerne undgår.

Vi holder fastelavnsfest ved at spille dukketeater, hvor vi præsenterer børnene for et lille stykke hvor mesterjakel dukkerne slår katten af tønden. Vi synger fastelavnssange. sammen med dukkerne  Derefter får børnene  rosiner eller frugtstænger.Til eftermiddag får vi boller og frugt som vi plejer, men denne dag er der måske en forældre der har bagt fastelavnsboller.