csp8154753

Syge børn må ikke modtages i vuggestuen.
Ved syge børn forstås børn med smitsomme sygdomme ,
børn med feber , eller børn med svækket almentilstand (sløje børn).
BARNET SKAL KUNNE DELTAGE I VUGGESTUENS DAGLIGDAG,
også f.eks lege udenfor.
Hvis barnet bliver sygt , mens det er i vuggestuen,
ringer vi efter jer.Derfor er det vigtigt at vi altid ved hvor vi
kan få fat i jer.

ØJENBETÆNDELSE: Barnet skal have været i behandling
indtil symptomfri,hvorefter det igen
må komme i vuggestue.

FORKØLELSE :Børn med lette forkølelser kan godt
modtages , mens børn med stærk
forkølelse og svækket almentilstand
skal blive hjemme.

DIARRE`:Barnet skal have haft normal afføring ,
før det må komme igen.

FEBER : Ved feber over 38 må barnet ikke være i
vuggestuen.

Ved alle former for smitsomme sygdomme gælder der , at
barnet skal være smittefri,før det må komme i vuggestuen
igen. .