Sproglig Udvikling

Sproget er menneskets mulighed for at kommunikerer,dels via det talte sprog ,dels via mimik og kropssprog.
Sproget bruges til at udtrykke behov,følelser og ønsker og giver os mulighed for at dele vores erfaringer med andre.

Vores mål er at lærer børnene at lytte,se og dermed forstå hvad andre giver udtryk for.
Vi understøtter deres sprog og udfordre den sproglige kvalitet.

Vi giver dem mulighed for at sætte ord på det de ser , oplever og føler. De får mulighed for at sige til og fra.

Vi lægger mærke til børnenes nonverbale udtryk, fortolker dem og vejleder børnene i at bruge talesproget til at sætte ord på deres handlinger og til at komme i kontakt med andre.

Vi bruger sang, musik, rim, remser, oplæsning og teater til at give børnene en større sproglig forståelse.
Vi opfordre desuden børnene til at bruge kropssprog ,  til at give udtryk for ønsker og behov.

 

Børn med særlige behov observerer vi og vi forholder os undersøgende til hvad barnet gør og hvordan barnet udtrykker sig.
Vi undersøger og afprøver delmål for barnets kompetencer.
Vi undersøger hvad forældre og kolleger oplever
Vi bruger SAL som arbejdsredskab (Systemisk analyse af læring)

Læringstemaet dokumenteres ved hjælp af fotos som vises på Børnelynet, samt en dagbog hvor forældrene kan læse om dagens aktiviteter..
Desuden lægges der stor vægt på samtale med forældrene om hvordan deres barn har haft det når forældrene henter barnet.
På personale –og stuemøder evaluerer vi løbende de enkelte aktiviteter  

Herunder en pjece : Sprog- små børn - stor betydning

http://www.ltk.dk/barnets-sproglige-udvikling-fra-0-3-aar

Vi fremlægger vores læringmål og handleplan for forældrebestyrelsen
Vi fremlægger evalueringen af lærerplanerne for forældrebestyrelsen

Bilag
Pjece om børns sprog.