Krop og bevægelse

Krop og bevægelse handler om hvad vi kan grovmotorisk, finmotorisk og sansemotorisk.

Vi ønsker at øge børnenes kropsbevidsthed og samtidig give dem glæden ved at bruge kroppen.
Børnene lærer hvor meget de kan og tør.
Give dem mulighed for at udforske deres sanser.

Vi vil lærer børnene at vaske hænder, at hente en ble, at tørrer sig efter toiletbesøg, at pudse næse,
Og hjælpe med af og påklædning.

Vi tegner, maler og laver perler med børnene.
Børnene lægger puslespil, bygger togbane og leger med byggeklodser .
Legepladsen giver mulighed for at gynge, løbe, rutsje, klatre, cykle og lege med sand , spille bold.

Vi går / løber ture med børnene.
Vi laver rytmik / gymnastik en gang om ugen.
Flere sanglege handler om kroppen og sanserne.

 

Børn med særlige behov observerer vi og vi forholder os undersøgende til hvad barnet gør og hvordan barnet udtrykker sig.
Vi undersøger og afprøver delmål for barnets kompetencer.
Vi undersøger hvad forældre og kolleger oplever
Vi bruger SAL som arbejdsredskab (Systemisk analyse af læring)

Læringstemaet dokumenteres ved hjælp af fotos som vises på Børnelynet, samt en dagbog hvor forældrene kan læse om dagens aktiviteter..
Desuden lægges der stor vægt på samtale med forældrene om hvordan deres barn har haft det når forældrene henter barnet.
På personale –og stuemøder evaluerer vi løbende de enkelte aktiviteter  

Herunder en pjece med gode ideer til hvordan man kan styrke sit barns motorik.

Vi fremlægger vores læringmål og handleplan for forældrebestyrelsen
Vi fremlægger evalueringen af lærerplanerne for forældrebestyrelsen