Kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi forstår kulturelle udtryksformer og værdier som traditioner og normer i dansk kultur.
Dette findes som kulturelle tilbud i form af sang, musik, teater og malerkunst.

Vores mål er, at børnene får kendskab til traditioner og møder forskellige voksne der formidler kultur.
Børnene får mulighed for at afprøve forskellige udtryksformer

 

Børnene lærer danske traditioner. Børnene for erfaring med forskellige udtryksformer.

 

Børnene synger , laver fagtesange og danser.
De viser glæde ved de kulturelle tilbud og bruger det de oplever i deres leg.


Vi ser børneteater og spiller selv teater for børnene.
Vi synger og spiller på instumenter.
Vi pynter op til højtiderne.
Børnene maler , klister, leger med gips.mm.
Vi holder fastelavn,hvor vi spiller teater.
Vi holder Bamsefest & sommerfest , og vi spiser jule – og påskefrokost med børnene.

Børnene deltager i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud.
Vi fejrer højtider og fødselsdage fordi vi finder det naturligt at vi er med til at festligholde dem.
Gentagelserne af de faste arrangementer er med til at markere årets rytme og dermed støtte børnene i deres tidsforståelse.
Børnene maler og tegner egne kunstværker, som udstilles i vuggestuen og/eller tages med hjem.

 

Børn med særlige behov observerer vi og vi forholder os undersøgende til hvad barnet gør og hvordan barnet udtrykker sig.
Vi undersøger og afprøver delmål for barnets kompetencer.
Vi undersøger hvad forældre og kolleger oplever

Læringstemaet dokumenteres ved hjælp af fotos som vises på Børnelynet, samt en dagbog hvor forældrene kan læse om dagens aktiviteter..
Desuden lægges der stor vægt på samtale med forældrene om hvordan deres barn har haft det når forældrene henter barnet.
På personale –og stuemøder evaluerer vi løbende de enkelte aktiviteter