Personlig udvikling

Vi forstår alsidig personlig udvikling som det der sker når børn udvikler sig til hele mennesker.
Dette foregår i samspil med andre børn og voksne

Vi ønsker at børnene bliver selvstændige , selvhjulpne , omsorgsfulde , initiativrige og nysgerrige.

Vi ønsker at de kender sig selv , deres muligheder og begrænsninger.
Der er også vigtigt at børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i fællesskabet.

Børnene kender deres eget navn , er kropsbevidste , giver udtryk for følelser , kender egne behov og spejler sig i andre.

Vi har samlinger hver dag hvor børnene er aktivt deltagende.
Vi indrager børnene i de daglige gøremål.
Vi giver mulighed for at børnene kan afprøve deres evner.

Vi støtter børnene i at være så selvhjulpne som muligt ved at give dem mulighed for at spise selv , tage tøj af og på , gå ture uden klapvogn mm.
For at øge deres personlige udvikling synger vi navnesange , sange om kroppen , lærer at være midtpunkt.
Vi sætter os ind i deres følelser og giver dem navn.
Ved afsked om morgenen lærer børnene af de andres afsked og erfarer at de kan klare sig uden forældrene i kortere tid .
Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne , ved at give dem mulighed for bl.a. at spise selv , tage tøj af og på mv.

Børn med særlige behov observerer vi og vi forholder os undersøgende til hvad barnet gør og hvordan barnet udtrykker sig.
Vi undersøger og afprøver delmål for barnets kompetencer.
Vi undersøger hvad forældre og kolleger oplever

 

Vi fremlægger vores læringsmål og handleplan for forældrebestyrelsen.
Vi fremlægger evaluering af samme for forældrebestyrelsen.

Læringstemaet dokumenteres ved hjælp af fotos som vises på Børnelynet, samt en dagbog hvor forældrene kan læse om dagens aktiviteter..
Desuden lægges der stor vægt på samtale med forældrene om hvordan deres barn har haft det når forældrene henter barnet.
På personale –og stuemøder evaluerer vi løbende de enkelte aktiviteter