Sociale kompetencer

Vi forstår sociale kompetencer som evnen til at indgå i relationer og samspil med andre.
Social kompetence handler om evnen til at give og tage , og at kunne vente på sin tur.
De sociale færdigheder forudsætter empati og giver børnene evnen til at læse andre mennesker og knytte venskaber.

Børnene indgår i et fællesskab , hvor de får mulighed for at lærer at modtage kollektive beskeder , håndtere konflikter og samarbejde med andre.
Børnene får mulighed for at danne venskaber , udvikle empati.
Det vil sige at de bliver i stand til at læse andres følelser og drage omsorg for andre og udsætte egne behov.

Vi ønsker at give børnene en tryg hverdag , hvor de oplever de voksne som nogen de kan have tillid til.
Vi vil gøre børnene selvstændige , så de får lyst til at udforske verden omkring sig.

Børnene deltager aktivt i fællesskabet ved f.eks. at gentage vores anvisninger om at hjælpe hinanden.
Børnene viser at de bruger vores anvisninger ved f.eks. at lytte og tale.
De organiserer sig og er opmærksomme på deres muligheder , hvilket kan komme til udtryk ved ønske om at være på den anden stue eller at finde legehjørner.
Børnene ser og genkender deres egne følelser og behov.
De hjælper og trøster andre , bl.a. ved at hente bleer , sutter mv. til deres kammerater.

Vi holder samling , går ture , dækker bord.
Vi skaber forudsætningerne , såsom legehjørner , nye gruppeinddelinger , og vi bifalder initiativ.

Vi gør børnene opmærksom på hensigtsmæssig adfærd ved at gøre opmærksom på andres reaktioner.
Vi sætter ord på deres , og andres følelser og behov.
Vi giver sproglige anvisninger ved konflikter

Vi viser glæde når vi ser hinanden.
Vi tager imod med åbne arme.
Vi vinker med børnene.
Vi foregår med et godt eksempel.

Børn med særlige behov observerer vi og vi forholder os undersøgende til hvad barnet gør og hvordan barnet udtrykker sig.
Vi undersøger og afprøver delmål for barnets kompetencer.
Vi undersøger hvad forældre og kolleger oplever

Læringstemaet dokumenteres ved hjælp af fotos som vises på Børnelynet, samt en dagbog hvor forældrene kan læse om dagens aktiviteter..
Desuden lægges der stor vægt på samtale med forældrene om hvordan deres barn har haft det når forældrene henter barnet.
På personale –og stuemøder evaluerer vi løbende de enkelte aktiviteter  

Vi fremlægger vores læringmål og handleplan for forældrebestyrelsen.
Vi fremlægger evalueringen af lærerplanerne for forældrebestyrelsen