Natur og Naturfænomener

Vi forstår natur og naturfænomener således, at børnene får kendskab til de forskellige årstider, dyr, planter, jord og vand. Børnenes forståelse af deres omverden stimuleres af mange forskellige naturoplevelser

 

Vi vil give børnene mulighed for at opleve og udforske naturen på alle tider af året i al slags vejr.

Børnene færdes med glæde i naturen. De kender dyr, planter og forskelligt vejrlig som de kan benævne

 

Børnene lærer at mærke om de sveder , bliver våde o.s.v. og kan handle ud fra dette ved f.eks at tage en trøje af, når det bliver for varmt.

Det er vores hensigt at være ude året rundt.
Vi laver ture ud af huset.
Vi spiller med bolde , løber, hopper, triller ned ad bakker.
Hopper i vandpytter, kigger på småkryb, leger med vand og sand og evt. sne.

Vi går ud i al slags vejr.
Vi snakker og synger om dyr, vejr, og årstider.
Vi fange vandsnegle og frøer i gadekæret..
Vi besøger en bondegård.
Vi går til hestene i Frederiksdal.
Hvert forår og efterår har vi skovvuggestue med de ældste børn

Børn med særlige behov observerer vi og vi forholder os undersøgende til hvad barnet gør og hvordan barnet udtrykker sig.
Vi undersøger og afprøver delmål for barnets kompetencer.
Vi undersøger hvad forældre og kolleger oplever

Læringstemaet dokumenteres ved hjælp af fotos som vises på Børnelynet, samt en dagbog hvor forældrene kan læse om dagens aktiviteter..
Desuden lægges der stor vægt på samtale med forældrene om hvordan deres barn har haft det når forældrene henter barnet.
På personale –og stuemøder evaluerer vi løbende de enkelte aktiviteter  

 

Vi fremlægger vores læringmål og handleplan for forældrebestyrelsen.
Vi fremlægger evalueringen af lærerplanerne for forældrebestyrelsen